Image

Bemutatkozás

A nemzetiségi önkormányzati képviselő minta nemzetiségi önkormányzat testületének tagja, nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.
/nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 99.§ (1) bekezdése/
Bogdán Istvánné

Roma Közösségfejlesztő asszisztens, ügyintézőként dolgozom. Megalakulása óta 19 éve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok. Feladatunk főként a régióban élő roma, illetve hátrányos helyzetű emberek életminőségének, társadalmi esélyegyenlőségének javítása, felzárkóztatása. Célunk a gyerekek, rászorulók segítése. A roma kulturkincs megőrzése és ápolása. Fontosnak tartjuk a Községünk kulturális életének fellendítését. A környezetvédelem, fenntartható fejlődés eszméinek elterjesztését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége: Kulturális tevékenység. Kulturális és szakmai tevékenységek szervezése. Roma és nem roma, hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása érdekében, foglalkoztatás, képzés. A Hátrányos helyzetű gyerekek iskolai előremenettelenek elősegítése, iskolai felzárkóztatás. Tehetség segítés, oktatás, táboroztatás. A Roma kultúra megőrzése érdekében hagyományőrzés. Kulturális programok szervezése és tartása. Roma nyelv és művészeti oktatás. Roma érdekvédelem és érdekvédelmi taná csadás. A roma emberek egyenjogúsága, az emberi méltóság megőrzés érdekében, a diszkrimináció ellen szervezett tevékenységek. Az emberek környezeti nevelése, természetvédelmi kultúra fejlesztése. Közösségfejlesztés: A helyi közművelődési tevékenység támogatás. Kulturális örökség helyi védelme, családokvédelme, generációk közötti szakadék áthidalása. Együttműködés és kapcsolattartás Önkormányzatokkal, Civil szervezetekkel, és intézményekkel.